BPMN Business Management German Process Management Process Modeling Tools

URequire Studio

URequire Studio: ‘right first time’ requirements

Bedrijfseisen en –regels zijn vaak complex van aard. Het vastleggen, begrijpen en analyseren van deze eisen neemt veel tijd in beslag. Om het nog complexer te maken, ‘spreken’ de business en IT twee verschillende talen. Dit verhoogt het risico op miscommunicatie en fouten, waardoor projectbudgetten worden overschreden en de uitvoering wordt vertraagd.

URequire Studio is dé oplossing voor het vastleggen, uitwerken en realiseren van projecteisen van hoge kwaliteit. Met URequire Studio bent u in staat uw wensen sneller te schrijven met een directe feedback over de kwaliteit ervan. Het resultaat is een set van duidelijke en beknopte eisen zonder verlies van informatie.

Met URequire Studio kunt u op een iteratieve, interactieve, eenduidige en consistente wijze requirements specificeren. URequire Studio ondersteunt u bij het ‘SMART’ maken van requirements doordat deze inhoudelijk worden ontleed. De oplossing leent zich prima voor een ‘Agile’ werkwijze. Het geeft inzicht in relaties tussen requirements en definities waardoor de consistentie kan worden bewaakt. URequire Studio is breed inzetbaar. Behalve requirements worden ook definities, business rules en processen gemodelleerd.

Last but not least biedt URequire Studio de mogelijkheid tot hergebruik van requirements. Het verbetert de kwaliteit van opgeleverde requirements en verhoogt de effectiviteit van het elicitatieproces.

URequire Studio: ‘right first time’ requirements, 20% kostenreductie en 50% meer kwaliteit in een project!

URequire Studio
Kwalitatief hoogwaardige specificaties
Volledigheid en consistentie
Hergebruik van informatie in nieuwe trajecten
Minimaliseren van het risico op interpretatiefouten
Direct toegang tot de kennis van de business
Maakt relaties tussen informatie zichtbaar en makkelijk onderhoud
Kunnen volgen van veranderingen
Alle kennis in één bronsysteen

Leave a Comment

Get the BPI Web Feed

Using the HTML code below, you can display this Business Process Incubator page content with the current filter and sorting inside your web site for FREE.

Copy/Paste this code in your website html code:

<iframe src="https://www.businessprocessincubator.com/content/urequire-studio/?feed=html" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="700">

Customizing your BPI Web Feed

You can click on the Get the BPI Web Feed link on any of our page to create the best possible feed for your site. Here are a few tips to customize your BPI Web Feed.

Customizing the Content Filter
On any page, you can add filter criteria using the MORE FILTERS interface:

Customizing the Content Filter

Customizing the Content Sorting
Clicking on the sorting options will also change the way your BPI Web Feed will be ordered on your site:

Get the BPI Web Feed

Some integration examples

BPMN.org

XPDL.org

×