Blog Posts Process Management

CX Index för Svenska försäkringsbolag 2022: Vad vill kunderna ha?

Blog: Forrester BPM Center of Excellence

Forrester har länge undersökt Customer Experience (CX) och hur kunder upplever interaktionen med företag i olika branscher och geografier. För första gången görs nu ett CX index på svenska försäkringsbolag som en del av det europeiska CX indexet. Varför är CX så viktigt? Och varför just nu? I vår forskning syns en tydlig korrelation mellan […]

Leave a Comment

Get the BPI Web Feed

Using the HTML code below, you can display this Business Process Incubator page content with the current filter and sorting inside your web site for FREE.

Copy/Paste this code in your website html code:

<iframe src="https://www.businessprocessincubator.com/content/cx-index-for-svenska-forsakringsbolag-2022-vad-vill-kunderna-ha/?feed=html" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="700">

Customizing your BPI Web Feed

You can click on the Get the BPI Web Feed link on any of our page to create the best possible feed for your site. Here are a few tips to customize your BPI Web Feed.

Customizing the Content Filter
On any page, you can add filter criteria using the MORE FILTERS interface:

Customizing the Content Filter

Customizing the Content Sorting
Clicking on the sorting options will also change the way your BPI Web Feed will be ordered on your site:

Get the BPI Web Feed

Some integration examples

BPMN.org

XPDL.org

×